X
تبلیغات
درکم کن بی انصاف

درکم کن بی انصاف

جدایی,حسرت,غم,عشق,گریه,خدا,مرگ,انتظار,.....

محکوم

بــــرای مــــن قـــــیافــــه ی آدم


هـــــای با شــــــخصــــــــــیت را


نگـــــــــــــــــــــیر


کـــــــــــوه غم هــــــم که باشی


بـــــرای من عــــــــــددی نیستی


اگــــــر مـــــــایلی، کفــــش هایم


را بپــــــوش...


راه هــــــــــــای مـــــــرا قــدم بزن


وقـــــــتی ســـــمّ غــــم در خونت


جــــــــاری شــــــد، آنوقــــت شاید


بفـــــهمی چرا "محــــــــــــــکـوم"


اینقــــــدر میـــــــان جمـــع میخندد


[ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ] [ 0:44 ] [ alireza ] [ ]

هدر عمر...


با ژســــت مخصــــوص خـــودت


از مـــــــــــــــــن پرســـــــیدی


که چنـــــــــد ســــــــــال دارم


در جوابــــــــــــت گــــــفتم که


اگـــــر روزهای تکـــراری زندگیم


را کنــــــــــــار بگــــــــــــــذاری


کــــودکــــــــی بیـش نیستــــم

[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 13:50 ] [ alireza ] [ ]

پدر و مادر


پـــــــدر و مــــــــــــادر...


ایـــن دو فرشـــــــــته ی


وســــوســـــــه شــــده


پرســـــــتارانـــــی کــــه


فقــــــــط فکــــرشـــــان


پیـــــش جســـــم توست


روحشــــــــــان هـــــم از


روح تـــــو خبـــــر نــــدارد

[ دوشنبه یازدهم فروردین 1393 ] [ 13:56 ] [ alireza ] [ ]

حباب بغض

در کودکــــــی دعا کـــــــردم


دوچـــــرخه داشتــــه باشـم


بزرگـــــــــ کـــه شـــــــــــدم


دوچـــــــــــرخه ای را دزدیـدم


 و دعا کـــــــردم که خــــــــدا


گنــــــــــاهانم را ببخـــشــد!!!

[ یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 ] [ 12:26 ] [ alireza ] [ ]

جرم


اینـــــــــجا بچـــــه هارا دار میـــــزنند به جـــــــــرم


اینـــــــــکه مســــــــلـــمان بدنیــــــــــا آمده انــد..


و مـــــــا هــــــــم اینــــــــــجا برای دو رکـــــــــــعت


نمــــــــــاز شـــــــــــــــکسته جـــــــــان به عزراییل


میــــــــــدهیم...

" میانمار"

برچسب‌ها: میانمار
[ سه شنبه بیستم اسفند 1392 ] [ 22:46 ] [ alireza ] [ ]

لا اکراه فی الدین


اگر با زور کسی را مجبور کنی


میشود " ساپورت "


ولی اگر آزادش بگذاری


میشود این
"لا اکراه فی الدین"
[ جمعه شانزدهم اسفند 1392 ] [ 0:40 ] [ alireza ] [ ]

عادی ولی خاص...

عــــزیـــــزانم...


این قدر به من نـــــگویید خشن!


به من نگویید بی عاطـــــــــــفه!


من بچــــــــــه بـــــار نیامده ام...


من آهنــــــــنگرم...


در زندگیـــــــــــــــم قانون دارم...


در زندگــــــــیم دو تا زن هست...


اولــی مادرم و دیگری همسرم...


برای بقیـــــــــه فقط حرمت دارم


نه چـــــیز دیگر...


من عــــــــادی ولی خاصــــــــّم


وســــــــلام...

[ جمعه نهم اسفند 1392 ] [ 0:7 ] [ alireza ] [ ]

حرامت باد!!!

به من نگاه کن...


آری به من!


گفت چقدر پیر شده ای...


گفتم آری...


موهایم همرنگ دندان های تیزت شده...


گفتی جبران میکنم...


گفتم کدام را؟؟؟ عمر رفته را یا


آرزو های سوخته را؟؟


جوانییم حرامت باد!!!

[ چهارشنبه هفتم اسفند 1392 ] [ 11:5 ] [ alireza ] [ ]

وای بر...

ملت من ملتی عقده ای هستند...


از بس مورد توجه قرار نگرفته اند


بیمار شده اند...


این روز ها همه خود را به موش


مردگی زده اند!!!


هر کس خود را داغونتر نشان


دهد برنده است...


وای بر...


برچسب‌ها: ملت من, مردم عقده ای
[ چهارشنبه سی ام بهمن 1392 ] [ 19:18 ] [ alireza ] [ ]

آرزو

طناب را دور گردنم انداختند...


گفتند:آرزویت چیست؟؟


گفتم دیدن عشقم!


گفتند: خسته است...


شب تا صبح برایت طناب


بافته!!!

[ سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392 ] [ 18:15 ] [ alireza ] [ ]

هوس

"هوس"


این واژه ی آشنا...


بخاطر کمی لذت ببین


چه میکنند آدمها...


این همان فرزندی است


که قرار بود از عالم ذر


به کمال یا قرب الهی برسد


اما ببین سرنوشتش را
"سوره ممتحنه آیه 12"


برچسب‌ها: هوس, جنین, لذت
[ پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 ] [ 18:52 ] [ alireza ] [ ]

نیاز جنسی

این روزها


عجیب احساس


نیاز جنسی میکنم...


 حس نیاز به کسی از


جنس انسانیت!!!

[ سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 ] [ 20:33 ] [ alireza ] [ ]

عشق و ازدواج

روزی از استاد خود پرســیدم  که عشــق چیست؟؟؟


گفــــــت به گنـــــــدم زار بــــرو و خــــوشـــه ای


را کــــه از هــــمه پرپشـــت تر است بـرایم بیــاور...


فقـــــط حــــق نــــداری به عــــقب برگــــــردی...


به گـــنـــــدم زار رفــــتـــم و بــــه امــــید اینــــکه


یک خوشــــه پیدا میکنم به انتهای مـــزرعه رسیدم.


دســــت خالــــی آمــــــدم پیـــــــش اســـتــــاد...


گفـــــت پــــس چه شد؟؟برایـــــش تعریف کــــردم


که چه اتفـــــاقی افتــــاده...گفــت عشق اینست...


سپـــس گفــت به جنـــگل برو و بلنـــدترین درخت را


برایـــــــــــــــــم بیاور...


رفتــــم و اولــــین درخـــــت بلند را بریــدم و آوردم...


استــــــاد با لبخنــــــدی به من گفـــــت:


این نیز ازدواج است...


برچسب‌ها: تفاوت, عشق, ازدواج
[ سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 ] [ 11:54 ] [ alireza ] [ ]

نقاشی


دلـــــم نقـــاشی


بلــــد نیســـت...


اما همیشه برایـــت


" پــــــر " میکشد...برچسب‌ها: پر, عشقم
[ شنبه دوازدهم بهمن 1392 ] [ 17:17 ] [ alireza ] [ ]

سنگسار

برای هرکه سنگــــــــ


تـــــمام گذاشـــــتم


با هــــمان سنگــــــــ


سنـــگســـــارم  کرد


برچسب‌ها: سنگسار
[ چهارشنبه نهم بهمن 1392 ] [ 22:2 ] [ alireza ] [ ]

علی

کی گفته مــــرد گریه نمیکنه؟؟؟


مگــــــه " علی " مـــرد نبود؟؟!


" علی " شاهـــــمرد مردان بود...


یک مــــرد معنای واقعی یک چاه


عمیق است...


آرام ولی پر از خروش های بی انتها...


" مــــرد "ها را درک کنیم...


" نــــر "ها را به حال خود واگذاریم...


برچسب‌ها: علی, مرد
[ سه شنبه هشتم بهمن 1392 ] [ 22:9 ] [ alireza ] [ ]

خدای غریب...

یه وقت حرفی از خدا واسه بچت نزنی ها...


اونوقت هدایت میشه و از کلاس میوفته...


اونوقت دیگه تو چشم نیست...


کل مونث ها واسه مذکر ها


فقط یه معنی دارن...


اونم " لذت "


یه روز میفهمی حرفمو


مخاطب خاص: مادر این بچه


[ شنبه پنجم بهمن 1392 ] [ 23:43 ] [ alireza ] [ ]

متاسفم

مَردُمـــــــــ من


مَردُمی هستند


که منتظرند


سر یکی از عزیزانشان


به سنگــــــ بخورد


و به او بگویند:


"بهت نگفته بودم ایجوری میشه؟؟"


و از این جمله


لذت ببرند...

[ یکشنبه پانزدهم دی 1392 ] [ 18:20 ] [ alireza ] [ ]

ناموس

شبـــــــ


داخل خودرو


دختر به پسر


نفســـــــ


مصنوعی میدهد...


و پسر به دختر


ماساژ قلبیــــــ


چه واژه ی غریبی


شده :


ناموســــــ


برچسب‌ها: ناموس, هوس
[ چهارشنبه یازدهم دی 1392 ] [ 19:1 ] [ alireza ] [ ]

فاجعهـــــ

من قطارمـــــــ


تو ریـــــــــــــل


تا ابد زندانیه تواَمـــــــ


جدایی مــــن از تو


 مساوی استـــــــ با


فاجعهـــــ


برچسب‌ها: جدایی ناپذیر, عاشق
[ پنجشنبه پنجم دی 1392 ] [ 17:25 ] [ alireza ] [ ]

دروغ

عاشـــقانه هاِیــــت برایم مثل


کاغذی اســــت که مغازه سر کوچمون


به شیشه زده که نوشته:


 " پنیـــــر تازه رسیـــــــــد "

[ چهارشنبه چهارم دی 1392 ] [ 22:30 ] [ alireza ] [ ]

دلباخته

برف


میبارد...


برایم مهم نیست...


پارسال همین وقت ها


بود...


رد پاهایم کارم را ساختند...


هیچ کس نماند که


نفهمد کجای راه


تنها


شدم...برچسب‌ها: برف, تنها, رد پا
[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 18:30 ] [ alireza ] [ ]

وفادار

تو...


چه میدانی؟؟؟


وفادار دستی بودن...


که حتی یکبار


لمسشان نکرده ای...


یعنی چه!!!


برچسب‌ها: لمس, وفادار
[ دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392 ] [ 22:44 ] [ alireza ] [ ]

خداحافظ

سلام...


من خوشبخترین آدم روی زمینم...


چرا؟؟؟؟


چون اسم ندارم...


از وقتی اون 2 تا نامرد کنار خیابون


ولم کردن اسمم یادم نمیاد...


مو هم ندارم که روزی 2 ساعت


جلو آینه وایسم...


دوستام هم همشون عاشق ته


خطی هستن...


چیزی واسه از دست دادن ندارن...


چند روز دیگه هم میریم پیش یه نفر


که قول داده پیش اون دیگه درد نداشته


باشیم...


خواستم یه چند تا کلمه باهاتون


درد و دل کنم...


خداحافظ...


[ پنجشنبه بیست و یکم آذر 1392 ] [ 21:51 ] [ alireza ] [ ]

غمبازی ممنوع

آهای جوونی که شبا خوابت نمیبره


آهای با توام...


فک میکنی آخرشی؟؟


حالا یه زخم خوردی واسه ما داری


تریپ غم میای؟؟


هر وقت تونستی حال مادری


رو که بچش هر روز بهش میگه:


مامان چرا ما هر روز 3 بار صبحونه میخوریم؟؟


درک کنی بیا بهت بگم تو دنیا چه خبره...


دیگه نبینم واسه من غمبازی کنی


جوون...


برچسب‌ها: زخم, تریپ غم
[ سه شنبه نوزدهم آذر 1392 ] [ 19:17 ] [ alireza ] [ ]